Bij manuele therapie wordt er vooral gekeken naar diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder.

Het doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn, als het verbeteren van vaardigheden in ADL, werk en sport. Tijdens een behandeling worden er specifiek mobiliserende technieken toegepast, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een zuiver passieve, voor de patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden.

De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. De effecten zijn vaak meteen merkbaar voor de patiënt: duidelijke verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen worden voor verder herstel.