Myofeedback

Wat is Myofeedback?

Klachten ontstaan vaak door een verkeerd bewegingspatroon. Een bewegingspatroon is de juiste keuze van spieren en volgorde van aanspannen van spieren voor een bepaald gewricht. Oppervlakkige spieren (mover) zijn erg sterk maar kunnen die actie maar kort volhouden. Dieper gelegen spieren (stabilizers) zijn minder groot van volume maar hebben een sterk uithoudingsvermogen. Indien u een mover een aantal uur laat werken, raakt deze overbelast en dat geeft klachten. Dat noemen we een verstoord bewegingspatroon.

Hoe meten we het bewegingspatroon? 
Met het plaatsen van sensoren die de aanspanning van de spieren meten, krijgen we inzicht van het bewegingspatroon. We noemen dit Myofeedback. Hierbij wordt vanuit het ‘myogene’ (spiergedeelte) feedback (terugkoppeling) gegeven aan de patiënt over de contractie, of mate van activatie van een bepaalde spier tijdens het trainen.

Terugkoppeling kan op verschillende manieren worden gegeven, zoals auditief of visueel.

Het afleren van de bewegingspatronen is coördinatief erg moeilijk en in de meerderheid van de gevallen de oorzaak van allerlei pees- en gewrichtsklachten.

In de praktijk maken we gebruik van de Back Stabilizer en de Physioplux. De Physioplux meet de spieractiviteit door middel van een oppervlakte-EMG. Er worden sensoren op de huid geplakt. Waarna door patiënt en therapeut de waardes meteen af te lezen zijn op een tablet. Zo is inzichtelijk of oefeningen en taken juist worden uitgevoerd.

“Waarom meten”?
De Physioplux kan onder meer inzichtelijk maken of de juiste spieren worden aangespannen, de juiste volgorde van aanspanning en de sterkte van aanspanning van de diverse spieren. Het sneller en gemakkelijker aanleren van oefeningen. Door gebruik van Myofeedback kan er gerichter getraind worden door patiënten waardoor ze sneller herstellen.

Voor een schouderfysiotherapeut is de PhysioPlux een waardevol hulpmiddel omdat de schouderoefeningen hiermee werkelijk op maat kunnen worden gemaakt voor de patiënt.

Terug naar Fysiotherapie

Maak direct een afspraak