Revalidatie

Wat is Revalidatie?

Revalidatie richt zich op het verminderen van een lichamelijke aandoening. Dit kan tijdelijk of langdurig (chronisch) lichamelijk letsel zijn of een functionele beperking. Na een operatie, ziektebed of klacht is er vaak sprake van een afname van kwaliteiten. Bij de revalidatie wordt gekeken op welke punten er verbetering plaats moet vinden. Door de afname van de kwaliteiten ervaart men hinder in de dagelijkse activiteiten. 

Hoe pakken we het aan?
Bij de revalidatie wordt door middel van training gezorgd voor een betere spierkracht, aansturing, mobiliteit en een verbeterd coördinatievermogen in de gewrichten. Dit kan natuurlijk ook gelden voor het hart en de longen. Om te zorgen dat iemand een toename krijgt van spierkracht, dient er een zware trainingsprikkel in combinatie met de juiste herstelduur plaats te vinden. Het vinden van de juiste intensiteit is erg moeilijk en het risico op overbelasting is aanwezig. De fysiotherapeut behoudt het overzicht en kan de juiste trainingsbelasting bepalen. 

We houden van een multifactoriële aanpak. We gaan kijken naar de mogelijke negatief beïnvloedende factoren vanuit de thuissituatie, de coping (hoe ga je met de klachten om) en wat zijn je huidige lichamelijke mogelijkheden. Aan de hand van deze gegevens gaat u samen met de fysiotherapeut of personal trainer oefenen middels een persoonlijk (online) trainingsprogramma. Dit kunt u eventueel thuis uitvoeren of op de praktijk. 

Wanneer revalidatie therapie? 

  • na een ziekenhuisopname 
  • na een operatie 
  • na een botbreuk 
  • Artrose-revalidatie 
  • na een nieuwe heup 
  • na een nieuwe knie 
Terug naar Fysiotherapie

Maak direct een afspraak