Clienteninformatie

Vergoedingen

Sinds 1 januari 2006 is fysiotherapie vrij toegankelijk. Dit betekent dat u rechtstreeks contact met ons kunt opnemen zonder een verwijzing van de huisarts of specialist.

We hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars*. Indien u een aanvullende verzekering hebt worden in de meeste gevallen de fysiobehandelingen volledig vergoed.

De behandelingen worden rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. U hoeft daar verder niets voor te doen.

Graag willen we u meteen helpen met uw lichamelijke klachten, in de meerderheid van de gevallen kan hiervoor een dubbele afspraak ingepland worden bij het eerste contact moment. In deze afspraken wordt het dossier aangemaakt en tevens gestart met de behandeling.

Let u erop dat de zorgverzekeraar niet nagekomen afspraken niet vergoed, u betaald hiervan 70% direct aan de fysiotherapeut. Indien u de afspraak 24 uur voorafgaand annuleert worden deze kosten niet in rekening gebracht.

Informeer bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding van fysiotherapie. Komt u er niet uit? Wij kijken graag met u mee.

* Wij hebben geen contract voor de aanvullende verzekering Just Live.

Wij hanteren de volgende tarieven indien de behandelingen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen.

Fysiotherapie
Intake en onderzoek
Reguliere zitting fysiotherapie
Fysiotherapie kaart   5 Behandelingen
Fysiotherapie kaart 10 Behandelingen
€ 46.50
€ 38.50
€ 160,00
€ 320,00
Specialistische zitting: 
Oefentherapie € 35.00
Oedeemtherapie / Manueel therapie € 49,50
Toeslag behandeling aan huis € 15,40
Massage
Ontspanningsmassage  (60 min) € 55,00
Sportmassage                 (30 min) € 30,00
Rittenkaart   5  behandelingen (30 min) €140,00
Rittenkaart  10 behandelingen (30 min) €275,00
Personal Training
4x (60 min) € 110,00
8x (30 min) € 110,00
Sporten
Groepsverband
4x per 4 weken (1x per week) € 34,00
8x per 4 weken (2x per week) € 56,00
Na 1 maand wordt het abonnement per 3 mnd verlengd

Klachtenregeling

Om de kwaliteit te waarborgen, zijn wij altijd op zoek naar manieren om de dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.

Indien u niet tevreden bent, is het dan ook erg belangrijk om dat van u te horen. Maak de klacht daarom zo snel mogelijk bespreekbaar met ons. We nemen de klachten altijd serieus en gaan direct aan de slag om samen met u de klacht  op te lossen.

Indien we er samen niet uitkomen, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van het KNGF. Voor uitgebreide informatie daarover verwijzen we naar de folder in de wachtruimte. Voor meer informatie over behandelingen, klachten, kwaliteit en kosten: Klachtenregeling – de Fysiotherapeut

Huisregels

Bekijk de huisregels

Privacyverklaring

SHIVOfit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Voor de privacyverklaring van SHIVOfit: klik hier.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Shivofit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit houdt in ieder geval in:

  • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacy beleid.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren uw rechten.
  • Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit uiteraard. Gebruik u hiervoor de contactgegevens onderaan dit document.

Veel gestelde vragen

Corona

Tot op heden mogen wij gewoon behandelen en houden we alle maatregelen en RIVM-adviezen in acht. Onze actuele coronamaatregelen vindt u hier.

Verzekering

Fysiotherapie zit niet in de basisverzekering, op uitzonderingen na. Bijvoorbeeld als er sprake is van knie- of heupartrose, na operaties, breuken, oedeem en COPD. U doet er goed aan om te informeren bij uw zorgverzekeraar. Let op: u heeft een eigen risico van minimaal € 385,- in de basisverzekering. Dat betekent dat zorg tot dat bedrag op u verhaald wordt.

Voor de meeste fysiotherapiebehandelingen komt de vergoeding uit de aanvullende verzekering. Heb u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie? Dan betaalt u zelf de kosten voor iedere behandeling. Informeer eventueel bij uw verzekering hoe u verzekerd bent. Natuurlijk kijken wij graag met u mee.

Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar. In ons elektronisch patiëntendossier kunnen wij wel zien welk aanvullend pakket u heeft en hoeveel behandelingen er uitgevoerd zijn bij SHIVOfit. Wij kunnen echter niet zien of er andere zorgverleners gedeclareerd hebben. Hiervoor kunt u wel terecht bij uw zorgverzekeraar. Het op de hoogte zijn van uw vergoedingenpakket blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Een verwijzing is niet verplicht. Er zal een intake plaatsvinden om de klachten die er zijn te bespreken. Als er voor de therapeut geen vermoeden is dat er door een arts/specialist gekeken moet worden, wordt de therapie gestart. Dit geldt niet als er een chronische indicatie is; dan is er wel een verwijzing nodig van de huisarts of een specialist.

Afspraken

Omdat de therapeut tijdens de intake veel informatie en gegevens verwerkt. Ook voert de therapeut een grondig onderzoek uit naar de klachten. Als het kan probeert de therapeut ook meteen te starten met de behandeling en daarom proberen we voor de eerste of tweede afspraak een uur in te plannen. Dit wordt gedeclareerd als twee afspraken.

De zorgverzekeraar vergoedt een binnen 24 uur geannuleerde afspraak niet. Als u een afspraak ruim op tijd afzegt, kunnen we nog proberen iemand in te plannen. Indien er een dringende reden is om te annuleren houden we daar wel rekening mee. Maar anders krijgt u een rekening van 75% van het tarief dat gehanteerd wordt voor een fysiobehandeling.

Per zorgverzekeraar zijn er tarieven vastgesteld. De particulieren tarieven zijn soms hoger. U kan altijd informeren naar onze tarieven. We zullen altijd meedenken in een passende oplossing.

Als wij met u een afspraak inplannen, wordt meteen het verplichte patiëntendossier aangemaakt. In dit elektronische patiëntendossier worden uitkomsten van het onderzoek en het behandelplan vastgelegd. Ook persoonsgegevens, zoals adres, telefoonnummer en huisarts, zijn we verplicht vast te leggen. Met uw BSN is het mogelijk om de gegevens te controleren. Voor de verwerking van de gegevens zie onze privacyverklaring.

Openingstijden

Samen met de therapeut wordt gekeken welke soort training/welke sportgroep het beste bij u past. Daarbij wordt meteen gekeken in welke groep nog plaats is om deel te nemen. We werken met maximale aantallen, zodat we u voldoende persoonlijke aandacht kunnen garanderen.

Een fysiotherapiebehandeling is altijd op afspraak en er zijn ook dagen dat onze fysiotherapeuten, zij het beperkt, in de avonduren beschikbaar zijn. Informeert u gerust naar de mogelijkheden en we proberen samen met u een geschikt tijdstip te vinden.

Maak direct een afspraak